ruzgar savursun sacuni yardimli daglari axtarışın nəticəsi